Nyheder

Ny bekendtgørelse om etablering af skæve boliger

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om fremme af udviklingen af opførelsen af skæve boliger. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2020 og ophævede den tidligere bekendtgørelse om skæve boliger fra 2009.

Ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Folketinget har udstedt ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger, der trådte i kraft den 13. januar 2020. Bekendtgørelsen ophæver den tidligere støttebekendtgørelse.

Nye regler om kommunalt anviste unge i plejeboliger pr. 1 januar 2020

Der er ved en lovændring tilpasset enkelte bestemmelser i bl.a. lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Ændringen handler om anvisning af unge under 35 år til almene plejeboliger, opsigelse af sådanne længerevarende botilbud og afholdelse af udgifter til istandsættelse ved fraflytning af disse boliger.

Ny samlet bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18) pr. 1. januar 2020

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, som træder i kraft den 1. januar 2020.

Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part – nye regler pr. 1. januar 2020

Den 28. november 2019 blev der vedtaget en ændring af lov om almene boliger m.v. Ændringen medfører, at almene boligorganisationer og andre tilsagnsmodtagere kan modtage offentlig støtte til at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part.

Denne hjemmeside bruger cookies.