Nyheder

Forbud mod fortsættelse af kontrakter med russiske virksomheder

Som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine offentliggjorde EU-Rådet den 8. april 2022 restriktioner mod Rusland ved en forordning, som indeholdt en række sanktioner. Blandt disse er et forbud mod indgåelse af offentlige kontrakter med russiske virksomheder, samt et forbud mod fortsættelse af allerede indgåede offentlige kontrakter med russiske virksomheder efter den 10. oktober 2022. Det er derfor sidste chance for at afklare eller afvikle sådanne kontrakter nu.

Lovforslag om hurtigere udsættelse af dømte beboere er vedtaget

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget et lovforslag (L178), som skal gøre det hurtigere at få gennemført en udsættelse af en kriminel beboer eller dennes husstand, når den pågældende begår - og bliver dømt - for utryghedsskabende kriminalitet.