Nyheder

Nye regler om tv-overvågning

Folketinget har den 28. maj 2020 vedtaget to lovforslag, som ændrer en række regler inden for tv-overvågning. Ændringen i retsplejeloven indfører nye regler for politiets overtagelse af tv-overvågning. Ændringerne i lov om tv-overvågning omhandler pligt til registrering i POLCAM og andre ændringer, som har betydning for almene boligorganisationer.

Nye regler for ejerlejligheder og ejerforeninger

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget lov om ejerlejligheder. Loven træder i kraft den 1. juli 2020. Loven indfører en række ændringer, som har betydning for de almene boligorganisationer i det omfang, hvor en almen boligafdeling indgår i en ejerforening. Ændringerne giver også en udvidet adgang til opdeling af ejerlejligheder.

Ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

De midlertidige regler for almene boligorganisationer, der er gældende for at tage højde for forsamlingsforbuddet som følge af coronavirus, er blevet forlænget fra 1. juli til 1. oktober 2020 – og suppleret med mulighed for at forlange forhåndstilmelding til visse møder og afstemning ved fuldmagt til afdelingsmøder.

Denne hjemmeside bruger cookies.