Nyheder

Skærpelse af kontantforbuddet pr. 1. juli 2021

Fra den 1. juli 2021 skærpes kontantforbuddet i hvidvaskloven.

Regler for tidligere hårde ghettoområder omfattet af en udviklingsplan

Fra den 1. juli 2021 træder en række præciserende regler til parallelsamfundspakken i kraft. Reglerne giver klarhed over, hvilke tiltag der fortsat kan anvendes for et boligområde omfattet af en udviklingsplan, selvom det ikke længere opfylder betingelserne for at være et hårdt ghettoområde.

Lov om beskyttelse af whistleblowere er blevet vedtaget

På trods af tidligere udmeldinger om, at behandlingen af forslaget til lov om beskyttelse af whistleblowere var udsat til efteråret 2021, er der fundet en midlertidig politisk løsning, og whistleblowerloven er derfor endelig vedtaget.