Nyheder

Nye regler om udpegning af forebyggelsesområder og andre ændringer i parallelsamfundslovgivningen

Folketinget har den 23. november 2021 vedtaget et lovforslag (L 23), som bygger videre på parallelsamfundslovgivningen. Bestemmelserne trådte i kraft allerede den 30. november 2021, dvs. dagen før offentliggørelse af lister over forskellige typer af boligområder den 1. december.

Skærpelse af kontantforbuddet pr. 1. juli 2021

Fra den 1. juli 2021 skærpes kontantforbuddet i hvidvaskloven.

Regler for tidligere hårde ghettoområder omfattet af en udviklingsplan

Fra den 1. juli 2021 træder en række præciserende regler til parallelsamfundspakken i kraft. Reglerne giver klarhed over, hvilke tiltag der fortsat kan anvendes for et boligområde omfattet af en udviklingsplan, selvom det ikke længere opfylder betingelserne for at være et hårdt ghettoområde.