Nyheder

Nye regler om kommunalt anviste unge i plejeboliger pr. 1 januar 2020

Der er ved en lovændring tilpasset enkelte bestemmelser i bl.a. lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Ændringen handler om anvisning af unge under 35 år til almene plejeboliger, opsigelse af sådanne længerevarende botilbud og afholdelse af udgifter til istandsættelse ved fraflytning af disse boliger.

Ny samlet bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18) pr. 1. januar 2020

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, som træder i kraft den 1. januar 2020.

Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part – nye regler pr. 1. januar 2020

Den 28. november 2019 blev der vedtaget en ændring af lov om almene boliger m.v. Ændringen medfører, at almene boligorganisationer og andre tilsagnsmodtagere kan modtage offentlig støtte til at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part.

Ægtefællesammenføring i udsatte boligområder

Boligorganisationer med boligafdelinger i udsatte områder bør være opmærksomme på, at beboerne i disse afdelinger som udgangspunkt ikke har mulighed for ægtefællesammenføring. Det skyldes, at der stilles nogle boligkrav i forbindelse med opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring.

Ændring af normalvedtægter for almene boligorganisationer pr. 1. oktober 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tilpasset bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer. Det er sket for at fremme digital kommunikation. Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. oktober 2019.

Denne hjemmeside bruger cookies.