Nyheder

Nye regler om oprykningsventelisten pr. 1. juli 2019

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. er ændret ved bekendtgørelse nr. 519 af den 30. april 2019. Ændringerne angår reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes beboere på oprykningsventelisten. Den 1. juli 2019 trådte de nye regler i kraft.

Ghettopakken træder i kraft den 1. december 2018

Den 22. november 2018 blev den meget omtalte ghettopakke vedtaget. Det medfører ændringer i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Reglerne kommer til at have stor betydning for boligorganisationer, da afdelinger, som bliver karakteriseret som ”ghettoområder” i henhold til de nye regler, underlægges en række begrænsninger og krav.

Nye regler om persondata pr. 25. maj 2018

Den 25. maj 2018 erstattes den godt 20 år gamle persondatalov med en ny databeskyttelsesforordning og persondatabeskyttelseslov. Boligorganisationerne og administrationsorganerne opbevarer og håndterer mange typer af persondata. Disse nye regler stiller nye og strammere krav til, hvordan man modtager, behandler, opbevarer og sletter de persondata, som de arbejder med.

Nyt bygningsreglement pr. 1. januar 2018 (BR18)

Fra 1. januar 2018 er et nyt bygningsreglement (BR18) trådt i kraft. Der kan nu bygges op til 50 kvadratmeter udhuse pr. ejendom uden at søge byggetilladelse. Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet er udtrykkeligt undtaget i reglementet. Reglerne gælder også for almene bebyggelser., og det bliver f.eks. nemmere at bygge skur, drivhus og overdækket terrasse.

Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold

Den 1. januar 2018 og 2019 gælder nye regler om digital kommunikation mellem lejere og udlejere. Den 27. juni 2017 udsendte Trafik, Bygnings - og Boligministeriet lovforslag om ændring af reglerne. Lovforslaget blev vedtaget den 14. december 2017.

Denne hjemmeside bruger cookies.