Nyheder

Ændring i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer (om ladestandere og arealudviklingsselskaber)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort ændringer til bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. (Ladestandere og arealudviklingsselskaber). Ændringerne er trådt i kraft den 2. september 2020.

Præciseringer og ændringer i Bygningsreglementet (BR18)

Der er den 1. juli 2020 ved en ny bekendtgørelse trådt en række præciseringer og ændringer til BR 18 i kraft. Ændringerne sikrer blandt andet, at EU-retslige forpligtelser overholdes. Endvidere ændres bestemmelser flere steder i bekendtgørelsen, herunder ændringer vedrørende, skurvogne, brandkrav og energikrav.

Nye regler om opstilling af vedvarende energianlæg og indførelse af VE-bonusordning

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 30. maj offentliggjort nye bekendtgørelser, der ændrer visse regler på området for vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Bekendtgørelserne trådte i kraft 1. juni 2020.