Nyheder

Ændring af lov om almene boliger m.v. pr. 1. januar 2020

Den 28. november 2019 blev der vedtaget en ændring af lov om almene boliger m.v. Ændringen medfører, at almene boligorganisationer og andre tilsagsnmodtagere kan modtage offentlig støtte til at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part.

Ægtefællesammenføring i udsatte boligområder

Boligorganisationer med boligafdelinger i udsatte områder bør være opmærksomme på, at beboerne i disse afdelinger som udgangspunkt ikke har mulighed for ægtefællesammenføring. Det skyldes, at der stilles nogle boligkrav i forbindelse med opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring.

Ændring af normalvedtægter for almene boligorganisationer pr. 1. oktober 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tilpasset bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer. Det er sket for at fremme digital kommunikation. Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. oktober 2019.

Nye regler om oprykningsventelisten pr. 1. juli 2019

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. er ændret ved bekendtgørelse nr. 519 af den 30. april 2019. Ændringerne angår reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes beboere på oprykningsventelisten. Den 1. juli 2019 trådte de nye regler i kraft.

Ghettopakken træder i kraft den 1. december 2018

Den 22. november 2018 blev den meget omtalte ghettopakke vedtaget. Det medfører ændringer i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Reglerne kommer til at have stor betydning for boligorganisationer, da afdelinger, som bliver karakteriseret som ”ghettoområder” i henhold til de nye regler, underlægges en række begrænsninger og krav.

Denne hjemmeside bruger cookies.