Mest læste guider

Mest læste spørgsmål & svar

Nyheder

Digital Post

Det er nu muligt for almene boligorganisationer at anvende Digital Post til kommunikationen med lejerne.

Nye krav om pålidelighedsvurderinger ved offentlige udbud

Ved offentlige udbud, hvor udbudsbekendtgørelsen er udsendt efter 1. januar 2023, skal ordregivere nu indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis en deltagende virksomhed omfattet af udelukkelsesgrundene ønsker at fremlægge dokumentation for pålidelighed. Ordregivere bør være opmærksomme på dette i forbindelse med tilrettelæggelsen af tidsplaner for udbud.